Srpen 2013

Informace o provozu a organizaci ŠD pro šk.r. 2013 - 2014

30. srpna 2013 v 15:22 | H. Vedralová - ved. ŠD, ŠK |  Provoz ŠD

Organizace ŠD

Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
ŠD je určena pro žáky z 1. stupně základních škol, v odůvodněných případech může být zařazen i žák
z 2. stupně.
ŠD je součástí základní školy, kterou řídí ředitel školy. ŠD se dělí do oddělení. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 dětí.

Provoz ŠD


Provozní doba se dělí na - ranní (před začátkem výuky): 6:45 - 7:45 hodin,
- odpolední (po skončení výuky): 11:35 - 17:00 hodin.
Provoz ranní družiny je v budově Pod penzionem Anna (2 patro),
děti 1. B, 2. C, 3. - 5. tříd budou z ranní družiny odvedeny do školy na vyučování.
Dítě, které bude odcházet samo z ranní družiny - musí mít lísteček potvrzený od rodičů.
Provoz odpolední družiny je v budovách HLAVNÍ BUDOVA - 1. třídy, ŠKOLIČKA - 2. třídy, CHANOS - 3. - 5. třídy.

Přihlášení žáka do ŠD - rodiče nebo zákonní zástupci vyplní zápisový lístek, kde sdělí rozsah docházky, kdo jej bude vyzvedávat nebo bude odcházet samo a potvrdí - PODPISEM.

Přihláška musí být řádně vyplněna, jinak dítě nebude přijato do ŠD.

Vyplněný zápisní lístek (obě strany + ranní družina) odevzdat v den nástupu žáka do ŠD - bez ohledu na kroužky.


Omlouvat žáka, sdělovat změny v docházce prosíme rodiče (zákon.zást.) písemnou formou s datumem a podpisem.
Odhlašovat žáka ze ŠD - také písemnou formou.

Platby za pobyt dítěte ve ŠD - výše příspěvku za jedno dítě činí měsíčně 80,- Kč,
je třeba uhradit částku pololetně (tj. 400,- Kč) vychovatelkám jednotlivých tříd,
za 1. pololetí do 13. září 2013,
za 2. pololetí do 14. února 2014.
V případě, že dítě nevyžaduje pobyt ve školní družině v celé týdenní době, příslušná částka se nekrátí.
Odhlásí-li se dítě v průběhu pololetí, adekvátní částka se rovněž nevrací.

Pitný režim - během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. Děti si nosí s sebou pravidelně lahvičky (podepsané), do kterých jim ve ŠD vychovatelky dle potřeby připraví nápoj.

Chování žáka


Žák se ve ŠD řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem ŠD. Žák bez vědomí vychovatelky neopustí oddělení ŠD.


Seznam věcí do ŠD-HLAVNÍ BUDOVA (1. A, B, C):

V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,
- převlečení na zahradu ( tepláky,
bundu, boty, kraťasy, tričko-dle počasí).
Dále odevzdá :
- tekuté mýdlo,
- toaletní papír,
- papírové utěrky,
- papírové kapesníčky.

Seznam věcí do ŠD-ŠKOLIČKA (2. A, B, C,):

V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,
- převlečení na zahradu ( tepláky,
bundu, boty, kraťasy, tričko-dle počasí).
Dále odevzdá :
- tekuté mýdlo,
- toaletní papír,
- papírové utěrky.

Seznam věcí do ŠD-CHANOS:
V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,
- převlečení na zahradu.
Dále odevzdá :
- toaletní papír,
- papírové utěrky

Všechny změny, dotazy psát do notýsku ŠD od 2. třídy možno psát na lísteček s datumem a podpisem.Oddělení ŠD pro šk.r. 2013 - 2014

30. srpna 2013 v 14:44 | H. Vedralová - ved. ŠD, ŠK |  Provoz ŠD

Provoz školní družiny pro školní rok 2013 - 2014

je

v budově - HLAVNÍ BUDOVA-


I. oddělení - vych. Jeníková Jiřina - třída 1. A

II. oddělení - vych. Šaldová Renata - třída 1. B

I. - II. oddělení - vych. Pokorná Helena - třída 1. C

I. až II. oddělění navštrěvuje 60 dětí.


v budově - ŠKOLIČKA -


III. oddělení - vych. Bednářová Jaroslava - třídy 2. A

IV. odděleni - vych. Vedralová Helena - třída 2. B, CIII. až IV. oddělení navštěvuje 58 dětí.

v budově - CHANOS -


V. oddělení - vych. Jeníčková Jiřina - třída 3. A, 5. B
VI. oddělení - vych. Slivová Blanka - třídy 3. B, 5. A
V. - VI. oddělení - vych. Výborná Jitka - třída 3. C
VII. oddělení - vych. Strnadová Kamila - třída 4. A, B


V. až VII. oddělení navštěvuje 91 dětí.

Školní družinu celkem navštěvuje 209 dětí.


Informace o školní jídelně pro šk.r. 2013-2014

30. srpna 2013 v 14:23 | H. Vedralová - ved. ŠD, ŠK |  Školní jídelna

Jídelníček na každý nový týdenOdhlašování - přihlašování a výběr obědů přes internet:


nebo

Odhlašování a přihlašování obědů na emailu:Obědy si můžete odhlašovat do 13:30 hod. předchozího dne!!


Kontaktní údaje pro šk.rok 2013 - 2014

30. srpna 2013 v 14:17 | H. Vedralová - ved. ŠD, ŠK |  Kontakt

ŠD v budově - HLAVNÍ BUDOVA

tel: 606120355

1. A, B, C třídy
pí vych. Jeníková Jiřina
pí vych. Šaldová Renata
pí vych. Pokorná HelenaŠD v budově - ŠKOLIČKA

tel: 737031095

2. A, B, C třídy
pí vych. Bednářová Jaroslava
pí vych.Vedralová HelenaŠD v budově - CHANOS

tel: 721842631

3. A, B, C, 4. A, B, 5. A, B, třídy
pí vych. Jeníčková Lenka
pí vych. Slivová Blanka
pí vych. Výborná Jitka
pí vych. Strnadová Kamila


ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014

26. srpna 2013 v 22:07 | H. Vedralová - ved. ŠD, ŠK |  AKTUALITY

VÍTÁME VÁS

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2013 - 2014.


Provoz školní družiny

bude zahájen

v úterý 3. září 2013.