Srpen 2014

ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

12. srpna 2014 v 13:17 AKTUALITY

VÍTÁME VÁS

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2014 - 2015.

Provoz školní družiny

bude zahájen

v úterý 2. září 2014.


Informace o provozu a organizaci ŠD pro šk.rok 2014 - 2015

12. srpna 2014 v 11:15 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Provoz ŠD

Organizace ŠD

Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
ŠD je určena pro žáky z 1. stupně základních škol, v odůvodněných případech může být zařazen i žák
z 2. stupně.
ŠD je součástí základní školy, kterou řídí ředitel školy. ŠD se dělí do oddělení. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 dětí.

Provoz ŠD

Provozní doba se dělí na - ranní (před začátkem výuky): 6:45 - 7:45 hodin,
- odpolední (po skončení výuky): 11:40 - 17:00 hodin.
Provoz ranní družiny je v budově Pod penzionem Anna (2 patro),
děti 2. B, C, 3. - 5. tříd budou z ranní družiny odvedeny do školy na vyučování.
Dítě, které bude odcházet samo z ranní družiny - musí mít lísteček potvrzený podpisem od rodičů.
Provoz odpolední družiny je v budovách ŠKOLIČKA - 1. třídy, HLAVNÍ BUDOVA - 2. třídy, CHANOS - 3. - 5. třídy.
Přihlášení žáka do ŠD - rodiče nebo zákonní zástupci vyplní zápisový lístek, kde sdělí rozsah docházky, kdo jej bude vyzvedávat nebo bude odcházet samo a potvrdí - PODPISEM.

Přihláška musí být řádně vyplněna, jinak dítě nebude přijato do ŠD.

Vyplněný zápisní lístek (obě strany + ranní družina) odevzdat v den nástupu žáka do ŠD - bez ohledu na kroužky.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY: z důvodu nenarušování zájmové činnosti ve ŠD,
se děti vyzvedávají -
1. - po obědě,
2. - po 14:00 hod. - 1. a 2. třídy,
- po 15:00 hod. - 3. až 5. třídy.
Výjimku mají děti dojíždějící a žáci navštěvující LŠU nebo jiný zájmový kroužek mimo školu.

Omlouvat žáka, sdělovat změny v docházce prosíme rodiče (zákon.zást.) písemnou formou s datumem a podpisem.
Odhlašovat žáka ze ŠD - také písemnou formou.
Platby za pobyt dítěte ve ŠD - výše příspěvku za jedno dítě činí měsíčně 80,- Kč,
je třeba uhradit částku pololetně (tj. 400,- Kč) vychovatelkám jednotlivých tříd,
za 1. pololetí do 12. září 2014,
za 2. pololetí do 13. února 2015.
V případě, že dítě nevyžaduje pobyt ve školní družině v celé týdenní době, příslušná částka se nekrátí.
Odhlásí-li se dítě v průběhu pololetí, adekvátní částka se rovněž nevrací.
Pitný režim - během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. Děti si nosí s sebou pravidelně lahvičky (podepsané), do kterých jim ve ŠD vychovatelky dle potřeby připraví nápoj.

Chování žáka

Žák se ve ŠD řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem ŠD. Žák bez vědomí vychovatelky neopustí oddělení ŠD.
Seznam věcí do ŠD-ŠKOLIČKA (1. A, B, C):

V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,
- převlečení na zahradu ( tepláky,
bundu, boty, kraťasy, tričko-dle počasí).
Dále odevzdá :
- tekuté mýdlo,
- toaletní papír,
- papírové utěrky.

Seznam věcí do ŠD-HLAVNÍ BUDOVA (2. A, B, C,):

V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,
- převlečení na zahradu ( tepláky,
bundu, boty, kraťasy, tričko-dle počasí).
Dále odevzdá :
- tekuté mýdlo,
- toaletní papír,
- papírové utěrky.

Seznam věcí do ŠD-CHANOS:
V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,
- převlečení na zahradu.
Dále odevzdá :
- toaletní papír,
- papírové utěrky

Všechny změny, dotazy psát do notýsku ŠD od 2. třídy možno psát na lísteček s datumem a podpisem.

Oddělení školní družiny pro šk.rok 2014 - 2015

12. srpna 2014 v 11:13 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Provoz ŠD

Provoz školní družiny pro školní rok 2013 - 2014

je

v budově - ŠKOLIČKA -

I. oddělení - vych. Vedralová Helena - třída 1. A
II. oddělení - vych. Tvrzníková Pavla - třída 1. B
III. oddělení - vych. Válová Jana - třída 1. C

I. až III. oddělění navštrěvuje -- dětí.


v budově - HLAVNÍ BUDOVA -

IV.-V. oddělení - vych. Pokorná H., Šaldová R. - třídy 2. A
IV. oddělení - vych. Šaldová Renata - třída 2. B
V. oddělení - vych. Pokorná Helena - třída 2. C


IV. až V. oddělení navštěvuje -- dětí.
v budově - CHANOS -

VI. oddělení - vych. Bednářová J., Heinzová S. - třída 3. A, 5. B
VII. oddělení - vych. Jeníková Jiřina - třídy 3. B, C
VIII. oddělení - vych. Strnadová Kamila - třída 4. A, B
IX. oddělení - vych. Výborná Jitka - třída 4. C, 5. A
výpomoc - vych. Čapounová I., Strnadová A.


VI. až IX. oddělení navštěvuje -- dětí.

Školní družinu celkem navštěvuje --- dětí.

Informace o školní jídelně pro šk.rok 2014 - 2015

12. srpna 2014 v 10:46 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Školní jídelna

Jídelníček na každý nový týdenOdhlašování - přihlašování a výběr obědů přes internet:

nebo

Odhlašování a přihlašování obědů na emailu:

Obědy si můžete odhlašovat do 13:30 hod. předchozího dne!!


Kontaktní údaje ŠD pro šk.rok 2014-2015

12. srpna 2014 v 10:28 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Kontakt

ŠD v budově - ŠKOLIČKA

tel: 737031095
1. A, B, C třídy
pí vych. Vedralová Helena
pí vych. Tvrzníková Pavla
pí vych. Válová JanaŠD v budově - HLAVNÍ BUDOVA

tel: 606120355
2. A, B, C třídy
pí vych. Pokorná Helena
pí vych. Šaldová Renata

ŠD v budově - CHANOS

tel: 721842631
3. A, B, C, 4. A, B, C, 5. A, B, třídy
pí vych. Bednářová J., Heinzová S.
pí vych. Jeníková Jiřina
pí vych. Strnadová Kamila
pí vych. Výborná Jitka
výpomoc: Čapounová I., Strnadová A.