Srpen 2015

ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

17. srpna 2015 v 17:14 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Provoz ŠD

VÍTÁME VÁS

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2015 - 2016Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. září 2015.Ranní družina - dne 2.9. 2015 bez přihlášení,

na ODPOLEDNÍ školní družinu od středy 2.9.2015

- musí mít žák/yně řádně vyplněný zápisní lístek z obou stran a podepsaný rodiči, jinak nebude přijat/a do ŠD.

Zápisní lístek žák/yně dostane 1. září 2015 ve své třídě - (dle zájmu).
ORGANIZACE A PROVOZ ŠD pro šk.r. 2015-2016

17. srpna 2015 v 16:35 | Vedralová H. - ved. ŠD, ŠK. |  Provoz ŠD
Organizace ŠD
Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.

Do ŠD jsou přijímány děti z 1. - 4. třídy.

ŠD je součástí základní školy, kterou řídí ředitel školy. ŠD se dělí do oddělení. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 dětí.

Provoz ŠD


Provozní doba se dělí na - ranní (před začátkem výuky): 6:45 - 7:45 hodin,

v budově Pod penzionem Anna (2 patro),

děti 2. A, C a 3.-4. tříd budou z ranní družiny odvedeny do školy na vyučování.

Dítě, které bude odcházet samo z ranní družiny - musí mít lísteček potvrzený podpisem od rodičů.- odpolední (po skončení výuky): 11:40 - 17:00 hodin,

provoz je v budovách - HLAVNÍ BUDOVA - 1. třídy

- ŠKOLIČKA - 2. třídy,

- CHANOS - 3. - 4. třídy.

Přihlášení žáka do ŠD - rodiče nebo zákonní zástupci vyplní zápisový lístek, kde sdělí rozsah docházky, kdo jej bude vyzvedávat nebo bude odcházet samo a potvrdí - PODPISEM.Přihláška musí být řádně vyplněna, jinak dítě nebude přijato do ŠD.

Vyplněný zápisní lístek (obě strany + ranní družina) odevzdat v den nástupu žáka do ŠD - bez ohledu na kroužky.


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY: z důvodu nenarušování zájmové činnosti ve ŠD,

se děti vyzvedávají
1. třídy 1/ - po obědě (tj. do 12:20 ve ŠJ, do 13:00 ve ŠD)
2/ - po 14:30 hod.
2. třídy 1/ - v PO, ÚT, PÁ po obědě (tj. do 12:20 ve ŠJ, do 13:00 ve ŠD)
a pak - po 14:30 hod.
2/ - ve ST, ČT po obědě (tj.do 13:20 ve ŠJ, do 14:00 ve ŠD)
a pak po 15:00 hod.
3. až 4. třídy 1/ - po obědě (tj.do 13:20 ve ŠJ, do 14:00 ve ŠD)

2/ - po 15:00 hod. - 3. až 4. třídy.

Výjimku mají děti dojíždějící a žáci navštěvující LŠU nebo jiný zájmový kroužek mimo školu.Omlouvat žáka, sdělovat změny v docházce prosíme rodiče (zákon.zást.) písemnou formou s datumem a podpisem.

V zájmu bezpečnosti žáků nelze žáka uvolnit na základě telefonické žádosti, e-mailu, faxu a neúplného písemného sdělení.

Odhlašovat žáka ze ŠD - také písemnou formou.

Platby za pobyt dítěte ve ŠD - výše příspěvku za jedno dítě činí měsíčně 80,- Kč,

je třeba uhradit částku pololetně (tj. 400,- Kč) vychovatelkám jednotlivých tříd,

za 1. pololetí do 15. září 2014,

za 2. pololetí do 15. února 2015.

V případě, že dítě nevyžaduje pobyt ve školní družině v celé týdenní době, příslušná částka se nekrátí.

Odhlásí-li se dítě v průběhu pololetí, adekvátní částka se rovněž nevrací.

Pitný režim - během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. Děti si nosí s sebou pravidelně lahvičky (podepsané), do kterých jim ve ŠD vychovatelky dle potřeby připraví nápoj.

Chování žáka


Žák se ve ŠD řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem ŠD. Žák bez vědomí vychovatelky neopustí oddělení ŠD.
ŠD - HLAVNÍ BUDOVA:
PŘEVOD DĚTÍ - 1. tříd
DO ŠD - ŠKOLIČKA
( POD HLAVNÍ BUDOVOU )

školní rok 2015 - 2016


PONDĚLÍ - 15:15 - 15:30

ÚTERÝ - 15:15 - 15:30

STŘEDA - 15:15 - 15:30

ČTVRTEK - 15:15 - 15:30

PÁTEK - 15:15 - 15:30


ŠD - CHANOS:
PŘEVOD DĚTÍ - 3.-4. tříd
DO ŠD - ŠKOLIČKA
( POD HLAVNÍ BUDOVOU )

školní rok 2015 - 2016


PONDĚLÍ - 15:45 - 16:00

ÚTERÝ - 16:15 - 16:30

STŘEDA - 15:45 - 16:00

ČTVRTEK - 16:15 - 16:30

PÁTEK - 16:15 - 16:30


Seznam věcí do ŠD-HLAVNÍ BUDOVA (1. A, B, C):


V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,

- převlečení na zahradu ( tepláky,

bundu, boty, kraťasy, tričko-dle počasí).

Dále odevzdá :

- tekuté mýdlo,

- toaletní papír,

- papírové utěrky.Seznam věcí do ŠD-ŠKOLIČKA (2. A, B, C,):


V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,

- převlečení na zahradu ( tepláky,

bundu, boty, kraťasy, tričko-dle počasí).

Dále odevzdá :

- toaletní papír,

- papírové utěrky.Seznam věcí do ŠD-CHANOS (3. A, B, C a 4. A, B, C):

V podepsaném sáčku / tašce: - přezůvky,

- převlečení na zahradu.

Dále odevzdá :

- toaletní papír,

- papírové utěrkyVšechny změny, dotazy psát do notýsku ŠD od 2. třídy možno psát na lísteček s datumem a podpisem.Oddělení ŠD pro šk. r. 2015 - 2016

17. srpna 2015 v 15:30 | Vedralová H. - ved. ŠD, ŠK. |  Provoz ŠD

Provoz školní družiny ve školním roce 2015 - 2016

je


v budově - HLAVNÍ BUDOVA -
I. oddělení -vych. Vedralová Helena- třída 1. B
II. oddělení - vych. Hýnová Romana- třída 1. A
I.-II. oddělení-vych. Vedralová H., Hýnová R.- třída 1. Cv budově - ŠKOLIČKA -
III. oddělení - vych.Válová Jana- třídy 2. C
IV. oddělení - vych. Tvrzníková Pavla- třída 2. B
V. oddělení- vych. Vohánková Zuzana- třída 2. Av budově - CHANOS -
VI. oddělení-vych. Pokorná Helena - třída 3. A
VII. oddělení-vych. Výborná Jitka, Heinzová Sylva- třídy 3. B, C
VIII. oddělení-vych. Jeníková Jiřina - třídy 4. A, B, CŠkolní klub - HLAVNÍ BUDOVA

vych. Šaldová Renata - třídy 5. - 9


Školní jídelna šk.r. 2015 - 2016

17. srpna 2015 v 14:16 | Vedralová H. - ved. ŠD, ŠK. |  Školní jídelna

Jídelníček na každý nový týdenOdhlašování - přihlašování a výběr obědů přes internet:

nebo

Odhlašování a přihlašování obědů na emailu:

Obědy si můžete odhlašovat do 13:45 hod. předchozího dne!!


Kontaktní údaje - šk. r. 2015 - 2016

17. srpna 2015 v 11:17 | Vedralová H. - ved. ŠD, ŠK. |  Kontakt

ŠD v budově - HLAVNÍ BUDOVA

tel: 735174841
1. A, B, C třídy
pí vych. Vedralová Helena
pí vych. Hýnová Romana

ŠD v budově - ŠKOLIČKA

tel: 737031095
2. A, B, C třídy
pí vych. Vohánková Zuzana
pí vych. Tvrzníková Pavla
pí vych. Válová Jana

ŠD v budově - CHANOS

tel: 735174842
3. A, B, C, 4. A, B, C třídy
pí vych. Pokorná Helena
pí vych. Výborná Jitka
pí vych. Heinzová Sylva
pí vych. Jeníková Jiřina

ŠK v budově - HLAVNÍ BUDOVA

tel: 731324802
5. - 9. třídy
pí vych. Šaldová Reneta