Září 2015

Září ve ŠD 3.-4.tř..

29. září 2015 v 9:28 | 3.- 4. tř.

Ostatní foto.
Změna u keramického kroužku č.1.

15. září 2015 v 11:11 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  ŠK - Přehled kroužků

Keramický kroužek č.1 je z provozních důvodů přesunut na

lichý týden tj. L-čtvrtek.
Vnitřní řád ŠD 2015 - 2016

1. září 2015 v 19:40 | Vedralová H. - ved. ŠD, ŠK. |  ŠD - Vnitřní řád

Vnitřní řád ŠK 2015 - 2016

1. září 2015 v 19:37 | Vedralová H. - ved. ŠD, ŠK. |  ŠK - Vnitřní řád