Srpen 2016

Zahájení školního roku 2016 - 2017

31. srpna 2016 v 10:08 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Provoz ŠD

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2016 - 2017

Provoz školní družiny bude zahájen v ÚTERÝ dne 6. září 2016.

Ranní družina dne 6.září 2016 je - bez přihlášení.

Žák/žákyně, kteří půjdou v úterý 6.9.2016

na ODPOLEDNÍ školní družinu

- musí mít řádně vyplněný zápisní lístek z obou stran

a podepsaný rodiči, jinak nebude přijat/a do ŠD.

Zápisní lístek do ŠD - žák/yně dostane 5. září 2016 ve své třídě - (dle zájmu).


Pokyny pro rodiče - školní klub 2016/2017

31. srpna 2016 v 10:05 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  ŠK - Pokyny


Vnitřní řád ŠD - šk.r. 2017-2018

26. srpna 2016 v 16:17 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  ŠD - Vnitřní řád

Vnitřní řád ŠK - šk.r. 2017-2018

26. srpna 2016 v 16:11 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  ŠK - Vnitřní řád

ŠVP - ŠK 2017-2018

26. srpna 2016 v 16:07 | H. Vedralová - vedoucí ŠD,ŠK |  ŠK - ŠVP

ŠVP-ŠD 2017-2018

26. srpna 2016 v 16:02 | H. Vedralová - vedoucí ŠD,ŠK |  ŠD - ŠVPŠkolní jídelna - šk.r. 2016-2017

24. srpna 2016 v 14:27 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Školní jídelna

Jídelníček na každý nový týden

Odhlašování - přihlašování a výběr obědů přes internet:

nebo

Odhlašování a přihlašování obědů na emailu:

Obědy si můžete odhlašovat do 13:45 hod. předchozího dne!!


Provoz ŠD ve šk.r. 2016-2017

24. srpna 2016 v 14:25 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Provoz ŠD

Provoz ŠD


  • Provozní dobase dělí na- ranní(před začátkem výuky): 6:45 - 7:45 hodin,v budově POD PENZIONEM ANNA (2 patro),
děti 2.A, 2.B a 3.- 4. tříd budou z ranní družiny odvedeny do školy na vyučování.
Dítě, které bude odcházet samo z ranní družiny - musí mít lístečekpotvrzený podpisem od rodičů.
- odpolední(po skončení výuky): 11:40 - 17:00 hodin,
provoz jev budovách - HLAVNÍ BUDOVA- 2. třídy / ŠD - tel: 735 174 841
- ŠKOLIČKA- 1. třídy / ŠD - tel: 737 031 095
- CHANOS- 3. - 4. třídy / ŠD - tel: 735 174 842
  • Přihlášení žáka do ŠD - rodiče nebo zákonní zástupci vyplní zápisový lístek, kde sdělí rozsah docházky(odchody lze měnit i v průběhu šk.roku), kdo jej bude vyzvedávat nebo bude odcházet samo a potvrdí PODPISEM.
  • Přihláška musí být řádně vyplněna, jinak dítě nebude přijato do ŠD.

· Vyplněný zápisní lístek (obě strany + ranní družina) odevzdat v den nástupu žáka do ŠD - bez ohledu na kroužky.

  • Ve školní jídelně je nutné zajistit dětem obědy + ČIP.

  • VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY: z důvodu nenarušování zájmové činnosti ve ŠD,
seděti vyzvedávají - 1. třídy 1/ - po obědě(tj. do 12:20 ve ŠJ, do 13:30 ve ŠD)
2/ - apak po 14:30 hod.
2. třídy 1/ - v PO, ÚT, PÁ po obědě(tj. do 12:20 ve ŠJ, do 13:00 ve ŠD)
- a pakpo 14:30 hod.
2/ - ve ST, ČT po obědě (tj.do 13:20 ve ŠJ, do 14:00 ve ŠD)
a pak po 15:00 hod.
3. až 4. třídy1/ - po obědě (tj.do 13:20 ve ŠJ, do 14:00 ve ŠD)
2/ - a pakpo 15:00 hod.
Výjimku mají děti dojíždějící a žáci navštěvující ZŠU nebo jiný zájmový kroužek mimo školu.

Převod dětí do ŠD-ŠKOLIČKA (pod hlavní budovou):
ŠD - HLAVNÍ BUDOVA - 2. třídy - převod je každý den v 15:15 - 15:30 hodin,
ŠD - CHANOS - 3.-4. třídy - převod je každý den v 15:45 - 16:00 hodin.

  • Omlouvat žáka,sdělovat změny v docházce prosíme rodiče (zákon.zást.) písemnou formou - potvrzenou podpisem a datum!
V zájmu bezpečnosti žákůnelze žáka uvolnitna základě telefonické žádosti, e-mailu, faxu a neúplného písemného sdělení.
  • Odhlašovat žáka ze ŠD - písemnou formou, datum a PODPIS.
  • Platby za pobyt dítěte ve ŠD - výše příspěvku za jedno dítě činí měsíčně 80,- Kč,
je třeba uhradit částku pololetně (tj. 400,- Kč) vychovatelkám jednotlivých tříd,
za 1. pololetí do 16. září 2016 a za 2. pololetí do 16. února 2017.
V případě, že dítě nevyžaduje pobyt ve školní družině v celé týdenní době, příslušná částka se nekrátí.
Odhlásí-li se dítě v průběhu pololetí, adekvátní částka se rovněž nevrací.
  • Pitný režim - během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin.
Děti si nosí s sebou pravidelně lahvičky (podepsané), do kterých vychovatelky ve ŠD připraví nápoj dle potřeby.
Informace o školní družině najdete na: www.sdskolicka.blog.cz
Škola (ŠD) neručí za mobily a jiné cenné věci.

Chování žáka· Žák se ve ŠD řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem ŠD. Žák bez vědomí vychovatelky neopustí oddělení ŠD.

Organizace ŠD ve šk.r. 2016-2017

24. srpna 2016 v 14:21 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Provoz ŠD

Organizace ŠD

Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.

Do ŠD jsou přijímány děti z 1. - 4. třídy.ŠD je součástí základní školy, kterou řídí ředitel školy. ŠD se dělí do oddělení. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 dětí.


Oddělení ŠD na šk.r. 2016-2017

24. srpna 2016 v 14:16 | Vedralová H. - ved.ŠD,ŠK |  Provoz ŠD

Provoz školní družiny ve školním roce 2016 - 2017

je


v budově - ŠKOLIČKA -
I. oddělení - vych. Jeníková Jiřina- třída 1. A
II. oddělení- vych. Pokorná Helena- třída 1. B
III. oddělení - vych. Vohánková Zuzana- třída 1. Cv budově - HLAVNÍ BUDOVA -
IV. oddělení- vych. Hýnová Romana - třídy 2. A
V. oddělení- vych.Vedralová Helena - třída 2. B
IV.-V.oddělení - vych. Janů Lucie - třída 2. Cv budově - CHANOS -
VI. oddělení - vych. Tvrzníková Pavla - třída 3. B
VII. oddělení- vych. Válová Jana - třída 3. C
VI.-VII. oddělení - vych. Tvrzníková P., Válová J. - třídy 3. A
VIII. oddělení - vych. Výborná Jitka, Heinzová Sylva - třídy 4. A, B, CŠkolní klub - HLAVNÍ BUDOVA


vych. Šaldová Renata - třídy 5. - 9